Policy

På denna sida hittar ni policydokument.

_______________________________________________________________

Bestämmelser för renoveringar/ombyggnader i lägenhet

Följande regler gäller för alla renoveringar och ombyggnader i lägenheter enligt bestämmelserna i
§ 36, Ändring av lägenhet, i Stadgar för Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24. Dessa regler måste alltid iakttas av medlemmen, oavsett om man anlitar entreprenör eller inte. Det är alltid medlemmen som har ansvaret vid all ombyggnad eller renovering av en lägenhet. Förändringar i lägenheten ska alltid utföras på fackmannamässigt sätt.

Bestämmelser för renoveringar/ombyggnader i lägenhet + begäran om tillstånd
(blankett) 2016

_______________________________________________________________

Miljöpolicy
Styrelsen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 ska arbeta aktivt för att hållbart
minska miljöbelastningen i vår omgivning.

Miljöpolicy 2016

_______________________________________________________________

För att vår bostadsrättsförening ska fungera bra behöver vi några trivselregler:

Trivselregler 2016

_______________________________________________________________

Som komplettering till bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen fastställt följande beskrivning av hur vi tillämpar bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Föreningen har sedan länge svarat för mer underhåll än vad som krävs i stadgarna. Styrelsen har 2015-03-25 beslutat att
föreningen – utöver lagens och stadgans krav – svarar för arbeten/reservdelar enligt nedan. Dessa regler gäller från 2015-05-01. Tidigare tillämpningsregler upphör att gälla från samma datum.

Vem svarar för underhåll/reparationer i din bostadsrättslägenhet?

_______________________________________________________________

Policy för skötsel av rabatterna framför låghusen

Boende i låghusen har möjlighet att själva sköta rabatter framför husen. För skötseln av dessa rabatter gäller följande policy.

Policy skötsel rabatter Mö-hus 24 2016

_______________________________________________________________

Regler och rutiner för balkonginglasning
För att följa gällande regler för balkonginglasning har styrelsen beslutat att nedanstående rutiner ska tillämpas vid inglasning av balkong.

Regler Rutiner Balkonginglasning Mö-hus 24 2017

_______________________________________________________________

Policy för namnskylt på tavla vid porttelefonen, på infor- mationstavlan i entrén, på postbox samt på lägenhetsdörr.

Policy namnskyltar Mö-hus 24 2016

_______________________________________________________________