Miljöpolicy

Miljöpolicy
Styrelsen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 ska arbeta aktivt för att hållbart
minska miljöbelastningen i vår omgivning.

Miljöpolicy 2019

Lämna ett svar