Policy för skötsel av rabatterna

Policy för skötsel av rabatterna framför låghusen

Boende i låghusen har möjlighet att själva sköta rabatter framför husen. För skötseln av dessa rabatter gäller följande policy.

 

Policy skötsel rabatter Mö-hus 24 2016

Kommentera