Vaktmästaren

Vaktmästaren når du mellan:
Måndag—Fredag 09.00—09.30 (övrig tid telefonsvarare)
Besöksadress: Hyacintgatan 37

Tfn: 040-13 36 16
E-Post: vaktmastare@fosiedal.se

Glöm ej att ange följande info i e-posten:

  • För -och efternamn
  • Lägenhetsnummer (det gamla tresiffriga)
  • Telefonnummer
  • Ditt meddelande