Fläktar låghus

Fläktarna på föreningens låghus behöver bytas ut för en fungerande ventilation i hemmen. Åldern har tagit ut sin rätt och reparationer behöver göras ofta vilket medför onödiga kostander för föreningen. Därför har styrelsen beslutat om långsiktig åtgärd. 

Detta projket kommer starta vecka 40. Projektet kommer inte medföra ingrepp i dem enskildas lägenheter. 

Har du frågor och funderingar, skriv till styrelsen@fosiedal.se

/Styrelsen 

Föreningslådcyklar ska säljas

Slitaget på dem har varit hårt under en tid och reperationskostnaderna gör att styrelsen därför lägger ut de två lådcyklarna till försäljning.

Försäljningen sker genom att du som önskar lägga ett bud gör så här:

– Lämnar ett skriftligt bud, i ett förseglat kuvert som märks med enbart A eller B beroende på vilken cykel som budet avser (cyklarna beskrivs nedan).

– Buden lämnas i postlådan på expiditionen Tulpangatan 6 senast den 27 september. 

-För båda cyklarna finns ett lägst bud som får läggas. Det högsta budet på respektive cykel blir det vinnande budet. 

– Om samma person lägger det vinnande budet på båda cyklarna så får den personen välja vilken av cyklarna som önskas och den andra cykeln går till den som lagt det näst högsta budet på den cykeln. 

– Betalning sker med swish på expeditionen efter överenskommelse. Buden är bindande. Den som köper cykeln ansvarar själv för att ordna förråd eller cykelparkering till den. Förråd ingår ej!

Beskrivning:

Cykel A saknar batteri, behöver en större service. Lägsta bud är 2000 kronor. 

Cykel B beöver en större service och har skadat kapell. Lägsta bud är 6000 kronor.

Frågor? Styrelsen@fosiedal.se

/Styrelsen

Stenmangelrumsprojektet

Stämman tog ett beslut den 6 februari 2023 att ge styrelsen mandat till att forsla bort fem av föreningens sex stenmanglar. Detta beslut kommer verkställas följande datum:

  • 18 oktober 2023
  • 19 oktober 2023

På Tulpangatan 2, Hyacintgatan 41, Hyacintgatan 35, Hyacintgatan 29 och Tulpangatan 8 kommer stenmanglarna att forslas bort enligt datumen ovan. Vad dessa rum kommer användas till arbetas fram av arbetsutskottet. 

Stenmangelrummet som kvarstår för medlemmarna att använda finns på Hyacintgatan 3-5-7.

Vid frågor och funderingar mejla Styrelsen på mejladress: styrelsen@fosiedal.se

Tvättstuga, Torkrum & Mangel

/Styrelsen

Avgiftsökning från och med 1 oktober 2023

Styrelsen har på dagens styrelsemöte beslutat om en avgiftsökning med 7 %, från och med 1 oktober 2023.

Inflation, höjd ränta med ökade räntekostnader, ökade driftskostnader gör att vi behöver höja årsavgiften för att täcka de ökade kostnaderna.

/Styrelsen

Tidsplan för hissrenoveringar under hösten 2023

Här kommer en tidsplan för hissrenoveringar under hösten 2023:

Hyacintgatan 41 – arbetet startar vecka 35 och förväntas vara klart vecka 38

Hyacintgatan 37 – arbetet startar vecka 38 och förväntas vara klart vecka 40

Hyacintgatan 39 – arbetet startar vecka 40 och förväntas vara klart vecka 44

Hyacintgatan 35 – arbetet startar vecka 44 och förväntas vara klart vecka 47

Tulpangatan 8 – arbetet startar vecka 47 och förväntas vara klart vecka 50

Mer information kommer ut löpande när det börjar närma sig vecka 35.

/Styrelsen