Apcoa flow

Det kommer att vara möjlig att betala parkerings avgifter på gästparkeringar genom att använda
nya app – Apcoa flow – fr.o.m. juni månad 2019.

Bortforsling av cyklar

Föreningen kommer att forsla bort övergivna/skrotfärdiga cyklar

Vecka 16
15-19 April

För att din cykel skall stå kvar markera den med VITFÄRGAD
band eller snöre.

Alla omarkerade cyklar (även barncyklar) kommer att bortforslas

Mvh Fastighetsskötare

Malmö 2019-03-29

Planerat Servicearbete / Scheduled maintenance – Malmö , M6791702

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänster som transporteras via samt finns anslutna i Malmö.

Detta kommer att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period: 
Start: 2019-04-11 00:01
Stop: 2019-04-11 03:00
Beräknad nedtid: 10 min

Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta vår support
Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M6791702

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning 
Bahnhof AB

—-

Bahnhof will perform a scheduled maintenance that affects services that are transported through or are delivered in Malmö.

This will mean a downtime for non-redundant services during the following period:
Start: 2019-04-11 00:01
Stop: 2019-04-11 03:00
Expected downtime: 10 min
If you have questions regarding this maintenance, please contact our support
Remember to always refer to case number: M6791702

We are sorry for any inconvenience this maintenance will have you.

Sincerely
Bahnhof AB