För kallt eller för varmt?

Snabbt väderomslag och övergång mellan årstider kan vara orsaken! Vid snabba väderomslag hinner inte värmesystemet ställa om i samma takt som vädret. Speciellt vanligt vid övergångar mellan årstiderna. Resultatet kan bli att du fryser eller att du tycker det är för varmt. Ha ett par dagars tålamod tills systemet korrigerat sig.

 • Mät inomhustemperaturen på rätt sätt
  Använd en bra termometer och lägg den helst mitt i rummet en meter upp. Lägg den inte i ett fönster, det ger ett missvisande resultat.
 • Ha inte möbler framför elementen
  Möbler framför elementen gör att värmen inte kan sprida sig i resten av rummet. Luft som värms av element ska också kunna stiga uppåt och häva eventuellt kallras från fönster.  Kallras är vanligast vid äldre eller höga fönster.
 • Se till att gardiner inte täcker termostaten
  Om gardiner eller annat täcker över termostaten kan den inte känna av rummets temperatur på rätt sätt. Termostaten kan till exempel tro att rummet är varmt och i sin tur sänka värmen.
 • Är elementen kalla?
  Termostatventilen kan ha fastnat i stängt läge. Skruva upp/ner vredet ett par gånger så lossnar oftast ventilen. Tänk på att om ni har tillräcklig temperatur i rummen kan elementen kännas kalla. Om temperaturen sjunker blir de varma igen.
 • Vädra i fem minuter
  Vädra kort och effektivt, öppna upp fönstren
  så mycket det går i cirka fem minuter. En
  liten glipa hela dagen ger inte mycket
  vädring men kyler ner rummet
  om det är kallt ute.

Viktig information från styrelsen!

Malmöhus 24

Viktig information från styrelsen!

Till medlemmarna i RB Brf Malmöhus 24 angående IP telefoni 

NetAtOnce framför på sin hemsida:

”Information: Till dig som har Internet och IP-telefoni problem i Malmöhus 24. Detta beror på misstaget att Bahnhof på uppdrag av styrelsen kopplat ur Net At Once förbindelse och utrustning. När Bahnhof har kopplat tillbaka vår utrustning kommer Internet och telefoni att fungera igen. Vid frågor kan ni ta kontakt med styrelsen för Malmöhus 24.”

Denna ”Information” är direkt felaktig. Internet fungerar medan problemen med IP-telefoni beror på att NetAtOnce vägrat samarbeta för en smidig övergång till föreningens nya IT-leverantör Bahnhof.

Riksbyggen sade upp avtalet med NetAtOnce den 16 januari 2018. I vår upphandling av Internetleverantör vann Bahnhof/BBK över NetAtOnce. Bytet av internetleverantör skulle ske den 1 oktober. I detta läge blockerade
NetAtOnce möjligheten att använda IP-telefonin. Detta har NetAtOnce gjort trots att föreningens medlemmar har individuella avtal med NetAtOnce. Dessa individuella avtal är inte uppsagda och det är alltså NetAtOnce som brutit alla
avtal rörande IP-telefoni med föreningens medlemmar.

Genom NetAtOnces bröts medlemmarnas (och särskild de äldres) möjligheter att kunna larma eller kontakta sjukvård och anhöriga i akuta lägen. Vidare har föreningen då blivit tvingad att låta Bahnhof/BBK koppla in sin IP-telefoni till
berörda medlemmar. Detta arbete kommer att ta ett par dagar enligt information som delats ut till medlemmarna.

För frågor, ring Bahnhofs kundtjänst 010-510 00 00

2018-10-11
För RB Brf Malmöhus 24
Karl-Eric Calling
Ordförande

Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne- Fritt fram att grilla med försiktighet

Igår klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu upp till varje kommun att avgöra om det är tillåtet att elda eller inte.

– Vi har inte längre samma höga brandrisknivåer som tidigare i somras och därför finns inte anledning att behålla ett generellt eldningsförbud. Nu går vi in i ett normalläge där varje kommun fattar beslut om eventuella eldningsförbud. Risknivåerna varierar lokalt och det är viktigt att följa beslutet i den kommun man bor i eller besöker, säger länsöverdirektör Ola Melin.

 

Malmöhus 24 vill uppmana till fortsatt försiktighet vid grillning och det är viktigt att tänka på att:

 • Använd föreningens egna grillar istället för engångsgrillar som kan lätt orsaka bränder. 
 • Grilla på säkert avstånd från brännbart material. 
 • Ta med en hink med vatten, släck ALLTID grillen efter att ni har grillat färdigt.
 • Var försiktiga och observanta.
 • Lämna ALDRIG grillen utan översyn av vuxen person.