Styrelse

Maila K-E Calling
Ordförande

E-posta Karl-Erik Calling

Vice ordförande

E-posta Mikael Svensson

Ledamot

E-posta Ragnar Danielsson

Ledamot

E-posta Catalina Reinoso

Ledamot

E-posta Elvis Hajdarević

Ledamot

E-posta Ledamot

Suppleant

E-posta Sehada Pupović

Suppleant

E-posta Jan Lind

Suppleant

E-posta Carina Caesar Persson

Suppleant

E-posta Ulf Persson

Fredrik Pettersson
Suppleant

E-posta Fredrik Pettersson

Suppleant

E-posta Malin Gräns

Förvaltare

E-posta Christoffer Fivén

Telefon 040-323082

Vaktmästare

E-posta Andrzes Fulmyk

Telefon 040-133636