Trivsel och ordningsregler

För att vårt boende skall vara så bra som möjligt och för att vi som bor här skall trivas så bra som möjligt, har styrelsen satt upp några regler som gäller inom vår förening.

Inom hela föreningens område är det inte tillåtet att köra in bilar utöver de som har tillstånd. Parkeringsbolaget övervakar vårt område. Övervakningen gäller också våra parkeringsplatser.

 

Denna skyllt innebär att det INTE är tillåtet att köra bil här. Gäller speciellt på gaveln till Hyacintgatan 41-43. Böterna är kraftiga för bilkörning på cykelbana samt att det är en RÄDDNINGSVÄG som alltid skall hållas fri.

 

Det är inte tillåtet att ha några ormar eller giftiga djur (t.ex. skorpioner) i lägenheten.

Hundar och katter får inte rastas inom föreningens område. De skall vara kopplade på ett säkert sätt. Om olyckan är framme så är det ett obligatoriskt upplockningstvång. Hund- eller kattbajs får inte läggas i föreningens papperskorgar. Använd hundlatrinerna som Malmö stad placerat ut strax utanför vårt område.

 

fimpar

 

 

 

 

Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat skräp från balkongerna.

 

rokningforbud

 

 

 

 

 

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen som trapphus, hissar, tvättstugor, källare och vind.

 

mattor

 

 

 


Det är inte tillåtet att skaka mattor, vädra kläder, hänga tvätt över balkongräcket. 

 

Vi får gärna gå på gräset inom området. Vi kan också ta ut solstolen o sola på gräsmattorna. Badbassänger får inte användas på grund av olycksfallsrisken. Visa hänsyn när du grillar, röken kan vara besvärande för andra medlemmar. Vi har också ett antal platser där man kan sitta och kanske dricka kaffe eller annan dryck tillsammans med grannarna på gården. Bollspel på gräsytorna  är  dock  inte tillåtet.

 

Barnvagnar skall ställas på anvisad plats. Cyklar får endast placeras i cykelställ eller cykelrum. I trapporna får inget placeras vid något tillfälle. Gäller även korta stunder.

 

De som hyr ut garageplatser i andra hand MÅSTE kontakta styrelsen för att ge möjlighet att ändra programmeringen av behörigheten att komma in i respektive garage.
Lämna aldrig ut din tagg till andra då det är DU som registreras  i loggboken.
Om NI inte meddelar styrelsen så riskerar NI att taggen inaktiveras i garaget då vi måste registrerar alla byten enligt bestämmelserna. Om DU inte gör det så kan obehöriga använda din tagg och du blir registrerad för det i loggboken, då blir det bara onödigt krångel för dig.

 

Vädra alltid genom fönster och aldrig genom öppen dörr i trappan. Vädra korta stunder och var rädd om den dyra värmen.

 

Dörrmattor får inte läggas utanför dörren. Skor och annat får aldrig placeras utanför dörren. Trappan skall alltid hållas fri från allt.

 

Håll ordning på vinden och andra gemensamma utrymmen. Låt aldrig en dörr vara öppen för andra eller låta andra smita in utan att du är säker på att den bor här.

 

 

Med störande reparationsarbeten avses bland annat följande: Användning av slagborr, spikning, eller borrning i betongväggar eller annat arbete med hög ljudvolym. Sådana arbeten får endast äga rum på vardagar klockan 08.00  till 20.00 och lördag – söndag klockan 10.00 till 18.00.

Storhelger är det inte tillåtet med någon form av störande reparationsarbeten. Med storhelger avses hela Nyårsdagen, Trettondagen, Långfredagen, Påskdagen, Annandag Påsk, 1:a Maj, Kristi Himmelfärdsdag, Pingstdagen, Nationaldagen, Midsommarhelgen, Alla Helgons dag, samt hela Julhelgen.

Styrelsen rekommenderar att man informerar sina grannar om man ska utföra störande reparationsarbeten.

Föreningen har en del verktyg och hjälpmedel som medlemmarna kan låna för reparationer i sin egen bostad. Den är inte tillåtet att använda dessa på annat ställe. Tänk på vilka regler som gäller vid reparationer och fråga alltid vid större eller omfattande reparationer. Endast fastighetsskötarna får stänga av vattnet.

 

Föreningens medlemmar har utmärkta möjligheter att tvätta men tvättstugorna är endast till för de som bor i föreningen. Det är inte tillåtet att tvätta annans tvätt eller sitt företags tvätt. Missbruk kommer att beivras.

LÄS instruktionerna för tvätt maskinerna och torkskåpen noga INNAN du använder dessa.
Anmäl fel omgående till fastighetsskötarna.
Respektera tvättiderna och gör rent efter dig.

 

I föreningens miljöhus får vi bara kasta

 • matavfall
 • tidningar
 • kartonger
 • plastförpackningar
 • frigolit (som plastförpackningar)
 • metallförpackningar
 • glasförpackningar
 • batterier
 • glödlampor
 • lysrör
 • mindre hemelektronik
 • restavfall från hushållet

 

Följ instruktionerna och sortera i rätt kärl!

Kom ihåg att det endast är förpackningar man får kasta i miljöhusen. Man får inte kasta t ex grytor, stekjärn eller annat metallskrot i kärlet för metallförpackningar.

Föreningen tar ut en administrativ avgift för dem som slarvar eller använder miljöhusen för fel sorts avfall.

Vissa miljöfarliga produkter och annat avfall lämnas på kommunens miljöstationer.

 

Anmäl omedelbart om du får skadedjur i lägenheten. Lägenheten skall hållas  tillgänglig för inspektion om så behövs.

 

Anmäl genast skador i lägenheten till fastighetsskötaren. Vid brådskande skador efter ordinarie arbetstider skall JOUREN kontaktas.

 

När du tittar på TV så tänk på att ljudet inte får störa grannar, speciellt efter 22.00 och före 07.00 på morgonen.

 

Häll aldrig ut matolja i vasken då det stelnar och blir stopp i avloppet. Samla upp oljan i en flaska eller liknande och sortera som restavfall (mindre mängder).

 

Mata aldrig fåglar i området då det är en sanitär olägenhet och lockar till sig skadedjur snabbt.

 

Parabolantenner får inte sättas upp på fasaderna eller balkongerna så någon del sticker utanför balkongräcket.

 

Anmäl alltid omgående förlust av nycklar och taggar till fastighetsskötaren. Lås alltid efter dig.

 

Uppträd alltid som du vill att andra skall behandla dig. Med vänlighet blir vårt bostadsområde mer trivsamt.

 

Föreningen styrelse arbetar alltid för att DU skall trivas i föreningen och vi finns för dig. Fråga någon i styrelsen om du är osäker eller har förslag. Namnen på styrelsen finns i varje trappuppgång.

 

Trivselregler i PDF

Avslutning

Det är vi själva som gör vårt område till ett trivsamt och attraktivt område. Det är självklart i vår förening att skadegörelse och annat slarv får vi själva betala genom våra månadsavgifter. Ingen vill väl betala mer än nödvändigt.

2014-02-19

Styrelsen Riksbyggens BRF Malmöhus 24

 

Lämna ett svar