Ordförande har ordet!

Uppdaterad information 26/1: Vice ordförande Mikael Svensson har valt att avgå från Styrelsen. Vi tackar Mikael Svensson för hans tid i föreingen och önskar honom lycka till i framtiden! / Styrelsen

För medlemmarnas kännedom är inte vice ordförande Mikael Svensson tillgänglig just nu, utan har tagit ett uppehåll från styrelsearbetet.

Vill man veta vem av styrelsemedlemmarna som är vem finns våra bilder och namn här: Styrelsen – Riksbyggen Brf Malmöhus 24 (fosiedal.se)

Ni kontaktar styrelsen i vanlig ordning på mailadressen styrelsen@fosiedal.se eller besöker oss på expeditionen på Tulpangatan 6, tisdagar mellan kl 17.30-19 och onsdagar mellan kl 13-16.

Det går inte att kontakta den enskilde styrelsemedlemmen via mail utan all mail skickas till styrelsen@fosiedal.se och fördelas därefter vidare till berörd styrelsemedlem.

Väl mött!

/Styrelsen

Ett litet inlägg om vår förening :-)

Har Brf Riksbyggen 24  Malmös bästa och billigaste parkeringsmöjligheter?

Föreningen har även över ett stort attraktivt grönområde med omedelbar närhet till Ärtholmen koloniområde, Hylliebadet, fotbollsplaner, lekplatser och ligger i framkant med elproduktion via föreningens solenergipaneler på samtliga höghus taken,

Våra solpaneler känns mycket bra när El-priserna rusar i höjden

Detta tillsammans med läget i Fosiedal, mittemellan Pildammsparken och Hyllie station tror vi gör föreningen till en av de mest prisvärda bostadsföreningarna i Malmö.

Föreningen jobbar hela tiden för att göra vårt fina gröna område ännu bättre tillsammans med medlemmarna.

Trevlig läsning!

/Styrelsen

VIKTIG information till alla medlemmar!

Riksbyggen har skickat ett vykort till samtliga medlemmar om att ett företag använder Riksbyggens logotyp olovligen. Vykortet hittar ni som bilaga nedan:

Det är viktigt att inte släppa in obehöriga i våra korridorer OCH vara försiktig när företag tar kontakt med er telefonledes eller ringer på via porten, om inte Styrelsen givit ut information innan.

Hjälp varandra att sprida informationen och ser ni nått misstänksamt anmäl detta direkt!

Väl mött!

/Styrelsen