Obligatorisk ventilationskontroll

Nu har det blivit dags att se över ventilationen i alla Låghus och Tulpangatan 8. Nedan finner Ni ett schema över datumen som gäller för lägenheter. Dessutom kommer information att delas ut till samtliga berörda via brevlåda i början på nästa vecka. Om ni inte kan vara hemma denna dag, kan ni lämna nycklar i expeditionen, Tulpangatan 6 (med namnbricka för vilken lgh det gäller) så återlämnas nycklar i ert brevinkast på dörren när kontrollen är utförd.

Viktigt att tänka på när ett OVK utförs är att det skall vara ”fritt” närmast ventilationsdonet i toaletterna och köket ovan spisen, med andra ord OVK personalen behöver kunna utföra mätningar utan hinder.

Rensning kl: 8:00-15:00
Injustering kl: 13:00-17:00

DatumLgh nr.
07.07.202173
07.07.202174
07.07.202175
07.07.202176
07.07.202177
07.07.202178
07.07.202179
07.07.202180
07.07.202181
07.07.202182
07.07.202183
07.07.202184
08.07.202185
08.07.202186
08.07.202187
08.07.202188
08.07.202189
08.07.202190
08.07.202191
08.07.202192
08.07.202193
08.07.202194
08.07.202195
08.07.202196
05.07.202197
05.07.202198
05.07.202199
05.07.2021100
05.07.2021101
05.07.2021102
05.07.2021103
05.07.2021104
05.07.2021105
06.07.2021106
06.07.2021107
06.07.2021108
06.07.2021109
06.07.2021110
06.07.2021111
06.07.2021112
06.07.2021113
06.07.2021114
07.07.2021115
07.07.2021116
07.07.2021117
07.07.2021118
07.07.2021119
07.07.2021120
07.07.2021121
07.07.2021122
07.07.2021123
08.07.2021124
08.07.2021125
08.07.2021126
08.07.2021127
08.07.2021128
08.07.2021129
08.07.2021130
08.07.2021131
08.07.2021132
09.07.2021133
09.07.2021134
09.07.2021135
09.07.2021136
09.07.2021137
09.07.2021138
09.07.2021139
09.07.2021140
09.07.2021141
12.07.2021142
12.07.2021143
12.07.2021144
12.07.2021145
12.07.2021146
12.07.2021147
12.07.2021148
12.07.2021149
12.07.2021150
13.07.2021151
13.07.2021152
13.07.2021153
13.07.2021154
13.07.2021155
13.07.2021156
13.07.2021157
13.07.2021158
13.07.2021159
14.07.2021160
14.07.2021161
14.07.2021162
14.07.2021163
14.07.2021164
14.07.2021165
14.07.2021166
14.07.2021167
14.07.2021168
13.07.2021169
13.07.2021170
13.07.2021171
13.07.2021172
13.07.2021173
13.07.2021174
13.07.2021175
13.07.2021176
13.07.2021177
14.07.2021178
14.07.2021179
14.07.2021180
14.07.2021181
14.07.2021182
14.07.2021183
14.07.2021184
14.07.2021185
14.07.2021186
15.07.2021187
15.07.2021188
15.07.2021189
15.07.2021190
15.07.2021191
15.07.2021192
15.07.2021193
15.07.2021194
15.07.2021195
16.07.2021196
16.07.2021197
16.07.2021198
16.07.2021199
16.07.2021200
16.07.2021201
16.07.2021202
16.07.2021203
16.07.2021204
05.07.2021223
05.07.2021224
05.07.2021225
05.07.2021226
05.07.2021227
05.07.2021228
05.07.2021229
05.07.2021230
05.07.2021231
06.07.2021232
06.07.2021233
06.07.2021234
06.07.2021235
06.07.2021236
06.07.2021237
06.07.2021238
06.07.2021239
06.07.2021240
15.07.2021241
15.07.2021242
15.07.2021243
15.07.2021244
15.07.2021245
15.07.2021246
15.07.2021247
15.07.2021248
15.07.2021249
16.07.2021250
16.07.2021251
16.07.2021252
16.07.2021253
16.07.2021254
16.07.2021255
16.07.2021256
16.07.2021257
16.07.2021258
09.07.2021259
09.07.2021260
09.07.2021261
09.07.2021262
09.07.2021263
09.07.2021264
09.07.2021265
09.07.2021266
09.07.2021267
12.07.2021268
12.07.2021269
12.07.2021270
12.07.2021271
12.07.2021272
12.07.2021273
12.07.2021274
12.07.2021275
12.07.2021276

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. 
Wikipedia

På grund av ökad smittspridning och skärpta bestämmelser så har föreningen beslutat senarelägga OVK till senare tillfälle i år.

Ventilationsrensning, injustering av luftflöden och OVK

Vi startar året med att rensa ventilationskanaler, vi kommer se till att alla lägenheter har rätt mängd luft samt utföra en besiktning som är obligatorisk enligt plan- och bygglagstiftningen.

OBS!

För att underlätta arbetet ber vi er plocka undan där frånluftsventiler finns ex, i kök och badrum.
Nyckel kan lämnas in till fastighetsskötare om ni inte kan vara hemma på den aviserade tiden. Nyckel ska lämnas i kuvert med adress och lägenhetsnummer.
Vid frågor, vänligen ring Skorstensfejarmästare Lundquist AB på tel. 0410-44 000. Kontorstid helgfri vardag kl: 08:00-17:00, lunch 12:00-13:00.

Nedan i tabellen kan ni leta efter er lägenhetsnummer för att kontrollera vilken tid som gäller just för er.
  • [table “4” not found /]