Viktig information från styrelsen!

Malmöhus 24

Viktig information från styrelsen!

Till medlemmarna i RB Brf Malmöhus 24 angående IP telefoni 

NetAtOnce framför på sin hemsida:

”Information: Till dig som har Internet och IP-telefoni problem i Malmöhus 24. Detta beror på misstaget att Bahnhof på uppdrag av styrelsen kopplat ur Net At Once förbindelse och utrustning. När Bahnhof har kopplat tillbaka vår utrustning kommer Internet och telefoni att fungera igen. Vid frågor kan ni ta kontakt med styrelsen för Malmöhus 24.”

Denna ”Information” är direkt felaktig. Internet fungerar medan problemen med IP-telefoni beror på att NetAtOnce vägrat samarbeta för en smidig övergång till föreningens nya IT-leverantör Bahnhof.

Riksbyggen sade upp avtalet med NetAtOnce den 16 januari 2018. I vår upphandling av Internetleverantör vann Bahnhof/BBK över NetAtOnce. Bytet av internetleverantör skulle ske den 1 oktober. I detta läge blockerade
NetAtOnce möjligheten att använda IP-telefonin. Detta har NetAtOnce gjort trots att föreningens medlemmar har individuella avtal med NetAtOnce. Dessa individuella avtal är inte uppsagda och det är alltså NetAtOnce som brutit alla
avtal rörande IP-telefoni med föreningens medlemmar.

Genom NetAtOnces bröts medlemmarnas (och särskild de äldres) möjligheter att kunna larma eller kontakta sjukvård och anhöriga i akuta lägen. Vidare har föreningen då blivit tvingad att låta Bahnhof/BBK koppla in sin IP-telefoni till
berörda medlemmar. Detta arbete kommer att ta ett par dagar enligt information som delats ut till medlemmarna.

För frågor, ring Bahnhofs kundtjänst 010-510 00 00

2018-10-11
För RB Brf Malmöhus 24
Karl-Eric Calling
Ordförande

Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne- Fritt fram att grilla med försiktighet

Igår klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu upp till varje kommun att avgöra om det är tillåtet att elda eller inte.

– Vi har inte längre samma höga brandrisknivåer som tidigare i somras och därför finns inte anledning att behålla ett generellt eldningsförbud. Nu går vi in i ett normalläge där varje kommun fattar beslut om eventuella eldningsförbud. Risknivåerna varierar lokalt och det är viktigt att följa beslutet i den kommun man bor i eller besöker, säger länsöverdirektör Ola Melin.

 

Malmöhus 24 vill uppmana till fortsatt försiktighet vid grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Använd föreningens egna grillar istället för engångsgrillar som kan lätt orsaka bränder. 
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material. 
  • Ta med en hink med vatten, släck ALLTID grillen efter att ni har grillat färdigt.
  • Var försiktiga och observanta.
  • Lämna ALDRIG grillen utan översyn av vuxen person.

Det skärpta eldningsförbudet lättas i Skåne – Fortsatt GRILLFÖRBUD BRF Malmöhus 24

13/8: Det skärpta eldningsförbudet lättas Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls. Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats något, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag. Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

 

Här kan du läsa pressmeddelandet från den 13 augusti

ÖSTERLEN

Trivselgruppen har fått in förfrågningar och önskemål om, att försöka ordna en resa till Österlen någon gång i mitten/slutet av september. Förslag på studieobjekt är Vineriet ochAutoseum i Simrishamn

För att få ett litet grepp om, hur många medlemmar i vår förening som känner för att göra en sådan bussutflykt, så önskar Trivselgruppen få in följande uppgifter som kan lämnas i Expeditionens brevlåda; Tulpangatan 6, senast den 20 augusti 2018 (denna intresseanmälan är inte bindande). Ni kan också skicka e-post till oss på följande adress: tipsa@fosiedal.se 


Skriv namn och lägenhetsnummer.
Antal personer som önskar deltaga.

Besked om resan vad gäller priser, avresedatum kommer att lämnas så fort vi har fått in anmälan från medlemmar och ser, att det verkligen finns tillräckligt många som är intresserade av denna typ av utflykt.

 

Trivselgruppen önskar alla en fortsatt TREVLIG SOMMAR!!

 Inger Balice