FosiedalsNytt Nr 3 2017

 

Innehåll
Ordföranden har ordet 2
Nya Fixartjänsten 3
Trivselgruppen 10
Vår nya solenergi (redaktionen) 10
Föreningens jourverksamhet 10
Bornholmsresan 11
Nya julbelysningen 12

 

 

Hösttankar 2017 – Sol, Vind och Vatten

Verksamhetsåret 2017 – 2018 har precis startat. Det blev en inledning med solceller på Tulpangatan 8 och det kommer att bli en spännande framtid, som nu har haft premiär i vår förening.

Vi kommer att spara mycket pengar genom att vi nu kan producera egen elektricitet till föreningen och till medlemmarna. Den ekonomiska vinsten ligger visserligen några år fram i tiden. Men det är ändå en kort tid jämfört med solcellernas livsålder på minst 40 år.

När allt är klart för samtliga hus, behöver vi inte köpa el från EON eller Luleå energi, samtidigt som vi slipper elskatt och alla konstiga tillägg. Det är bara när det är ”solfritt” på natten, som föreningen behöver handla dyr energi.

Tulpangatan 8 förbrukar cirka 80 000 kWh/år (kilowattimmar per år) och solcellerna på taket kan leverera 72 000 kWh/år.

Då varje kWh (med skatter och andra tillägg) kostar en bra bit över 1 kr, samt att EON starkt markerat att man måste höja priserna radikalt, så är det mycket pengar att spara. Om alla hus hade solceller skulle det innebära att det blir en STOR bespar­ing för varje medlem, som då slipper betala för större delen av sin elförbrukning.

Miljövinsterna kan inte mätas i pengar utan som livskvalité och hållbarhet. Miljövär­det ökar för våra fastigheter och bostadsrätter och vi ger ett bra bidrag till klimatet och den globala miljön.

En invigning av solcellerna planeras inom kort. Då kan alla se vad våra solceller producerar. En display kommer snart att placeras vid entrén till Tulpangatan 8.

Styrelsen uttrycker stort tack och största beröm till entreprenören Daniel Ohlin, Bredbandskompetens AB, som har installerat solcellsanläggningen. Daniel Ohlin och hans medarbetare har helt enkelt gjort ett fantastiskt jobb av högsta kvalitet.

 

Läs hela FosiedalsNytt genom att klicka här!

Glad midsommar!

Glad midsommar!

Äntligen är den här, årets kanske mest efterlängtade helg, midsommar.
Lagom kravlös men med oslagbar guldkant om vädret så vill.

Vi vill passa på att tacka medlemmar och våra läsare för
det gångna halvåret och önska en fin och avkopplande sommar.

Styrelsen

Varför ska jag sortera?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera kan vi skydda oss och spara en massa resurser.

 


Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.

Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Skräp som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Det mesta tar också väldigt lång tid att bryta ner, några exempel:

  • Glas – 1 miljon år
  • Plast – 450 år (då återstår ändå skadliga mikrobitar av plast)
  • Aluminimum – 200-500 år
  • Plastbestruket papper – 5 år
  • Fimpar – 1-5 år
  • Papper – 6 månader

Läs mer om

farliga ämnen i soporna
hur återvinning sparar energi och naturresurser
avfallstrappan och Sveriges miljömål
lagens krav på sopsortering

Källa:http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/varfoer-ska-jag-sortera/