FosiedalsNytt Nr 3 2013

Fosiedalsnytt

FosiedalsNytt Nr 3 2013

 

Innehåll

Ordföranden har ordet – Funderingar inför framtiden
Information från Riksbyggen Bostad Syd om Vattenprojektet
Nytt! Hyllie kulturgrupp har bildats
Styrelsen påminner och informerar
Blir det sänkta avgifter när var och en ska betala för vatten och tvättstuga?
Skötsel av rabatterna
Avtalet med Hyllie Folkets Hus om hyra av stora festsalen
Information från Fritids- och trivselgruppen
Fixartjänsten för Brf Malmöhus 24

Hela FosiedalsNytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 3 2013

FosiedalsNytt Nr 2 2013

Fosiedalsnytt

 FosiedalsNytt Nr 2 2013

Innehåller bl.a.

Information från styrelsen – Då är det snart sommar eller är den redan här?
Skötsel av rabatterna
Avtalet med Hyllie Folkets Hus om hyra av stora festsal
Information från Fritids- och trivselgruppen
Bilder från 40 års-jubiléet
Förvaltaren har ordet …
Styrelsen informerar – Miljöhusen ”Tack!”
Scouterna i vårt område.
Engagerade vuxna efterfrågas Medlemspresentation – Ela Kolodziej
Miljöcoach, Miljöinformatör
Bilder från 40 års-jubiléet
Styrelsen informerar – Byte av kall- och varmvattenstammar m.m.

Hela FosiedalsNytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 2 2013