MSB – Aktiv mot brand

 

ny_aktivmotbrand

Aktiv mot brand

Aktiv mot brand ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Aktiv mot brand är en långsiktig satsning med aktiviteter ett par gånger per år. Inom Aktiv mot brand finns även stöd för riktade kommunikationsinsatser och individanpassat brandskydd, som behöver göras kontinuerligt under hela året.