Apcoa flow

Det kommer att vara möjlig att betala parkerings avgifter på gästparkeringar genom att använda
nya app – Apcoa flow – fr.o.m. juni månad 2019.