Årsavgifterna höjs med 4% från den 1 juli 2013

Riksbyggen
Riksbyggens Bostadsrättsförening
Malmöhus nr 24

 

Föreningens styrelse har nu träffat avtal med Riksbyggen om byte av kallvatten- och varmvattenstammarna, införande av individuell mätning och debitering av vattenförbrukning samt installation av nytt elektroniskt system för bokning av tvättstugorna.
Som en del i underhållsarbetet kommer även vissa energibesparande installationer att göras. Dessa installationer kommer att ge en besparing av värmekostnaderna.
Detta stora underhållsarbete håller nu på att planeras och när tidschemat är klart kommer vi att informera om detta vid möte den 29 och 30 maj. Mötena kommer att hållas i Hyllie Folkets Hus och vi kommer att dela ut en särskild kallelse med tid för informationsmötena.
För att finansiera underhållsarbetena är det nödvändigt att höja månadsavgifterna.
Kostnaderna för alla arbetena kommer att kosta 44 750 000 kronor som vi måste ta nya lån för. Denna kostnad är fast och både inflationsskyddad och ränteskyddad under hela byggtiden, som kommer att sträcka sig fram till hösten 2015.
De arbeten som föreningen nyligen gjort nyligen med underhåll av radiatorerna och byte av undercentralerna har kostat cirka 9 miljoner kronor. Detta har föreningen kunnat betala kontant och därför är föreningens underhållsfonder i stort sett förbrukade och måste fyllas på.
Ovanstående innebär att styrelsen den 24 april 2013 beslutat att årsavgifterna måste höjas och då i första hand med 4 procent från den 1 juli 2013. Det kommer att behövas ytterligare höjning av årsavgifterna. Styrelsen återkommer senare med information om detta.
På informationsmötena den 29 och 30 maj kommer en utförlig information att ges om de upphandlade underhållsarbetena.
Under byggtiden kommer styrelsen också att med jämna mellanrum ge ut ett särskilt informationsblad om arbetets fortlöpande.

.
Malmö 5 maj 2013
Riksbyggens BRF Malmöhus 24
Styrelsen