Bortforsling av cyklar

Föreningen kommer att forsla bort övergivna/skrotfärdiga cyklar

Vecka 16
15-19 April

För att din cykel skall stå kvar markera den med VITFÄRGAD
band eller snöre.

Alla omarkerade cyklar (även barncyklar) kommer att bortforslas

Mvh Fastighetsskötare

Malmö 2019-03-29