FosiedalsNytt Nr 2 2013

Fosiedalsnytt

 FosiedalsNytt Nr 2 2013

Innehåller bl.a.

Information från styrelsen – Då är det snart sommar eller är den redan här?
Skötsel av rabatterna
Avtalet med Hyllie Folkets Hus om hyra av stora festsal
Information från Fritids- och trivselgruppen
Bilder från 40 års-jubiléet
Förvaltaren har ordet …
Styrelsen informerar – Miljöhusen ”Tack!”
Scouterna i vårt område.
Engagerade vuxna efterfrågas Medlemspresentation – Ela Kolodziej
Miljöcoach, Miljöinformatör
Bilder från 40 års-jubiléet
Styrelsen informerar – Byte av kall- och varmvattenstammar m.m.

Hela FosiedalsNytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 2 2013