Extrastämma

EXTRA STÄMMA

Medlemmarna i Riksbyggens Brf Malmöhus nr 24
kallas härmed till extra föreningsstämma
_________________________________

Tid: Måndagen den 29 oktober 2012, kl. 19.00.
Plats: Stadionmässan (f.d. Europaporten), Stadiongatan, Malmö.
Dagordning: Enligt Bilaga 1

Extrastämman anordnas då styrelsen inkommit med en motion om individuell vattenmätning m.m. (se bilaga 2).

Efter extra stämman bjuds på kaffe och kaka. För att kunna planera beställningen ber vi dig fylla i talongen (klicka här för talong) och lämna på vicevärdesexpeditionen, Tulpangatan 6, eller per e-mail: styr.malmoe24@netatonce.net senast 25 oktober.

Malmö 2012-10-08
Riksbyggens Brf Malmöhus nr 24
Styrelsen