Extrastämma

EXTRA STÄMMA

Medlemmarna i Riksbyggens Brf Malmöhus nr 24
kallas härmed till extra föreningsstämma
_________________________________

Tid: Måndagen den 29 oktober 2012, kl. 19.00.
Plats: Stadionmässan (f.d. Europaporten), Stadiongatan, Malmö.
Dagordning: Enligt Bilaga 1

Extrastämman anordnas då styrelsen inkommit med en motion om individuell vattenmätning m.m. (se bilaga 2).

Efter extra stämman bjuds på kaffe och kaka. För att kunna planera beställningen ber vi dig fylla i talongen (klicka här för talong) och lämna på vicevärdesexpeditionen, Tulpangatan 6, eller per e-mail: styr.malmoe24@netatonce.net senast 25 oktober.

Malmö 2012-10-08
Riksbyggens Brf Malmöhus nr 24
Styrelsen

Fosiedalsnytt Nr 4 2012

 

Fosiedalsnytt 4

 

FosiedalsNytt Nr 4 2012

 

 

 

 
Information från styrelsen
– Verksamhetsåret som gick och det som just startat
Skötsel av rabatterna
Information från Fritids- och trivselgruppen
Supersnabbt bredband
Styrelsens information om Budget 2012/2013
Presentation av Holmastan
Styrelsen påminner…
Miljögruppens arbete
Kallelse till extrastämma

Hela Fosiedalsnytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 4 2012