FosiedalsNytt Nr 2 2015

Fosiedalsnytt

FosiedalsNytt _Nr 2 – 2015

Innehåll
Ordföranden har ordet – Sommaren börjar närma sig Sidan 2
Brev från en medlem: Till grannarna på Fosiedal Sidan 6
Seniorgruppen – Rapport från Seniorgruppen på caféet i Hyllie Folkets Hus Sidan 7
Ordningen i våra tvättstugor Sidan 7
Skötsel av rabatterna Sidan 8
Styrelsen – Behövs trivselregler i en bostadsrättsförening? Sidan 10
Sommarhälsning Sidan 10