Container för grovsopor!

Container för grovsopor (ej farligt avfall, möbler, granar) kommer att finnas på Hyacintgatan & Tulpangatan mellan 21.12.2012 och 03.01.2013 (fram till 12:00). Containerna kommer att vara borta under några timmar den 27.12.2012 då dessa måste tömmas.

 

För allas trevnad behöver vi hjälpas åt och inte ställa skräp utanför de avsedda containrarna. Förutom att det skapar otrivsel så leder det också till högre hanteringskostnader, vilket i slutändan kan påverka hyran.

 

Låt granen bli energi istället för skräp!

Lämna granen på de gamla ”biltvättplatserna” som finns både på Tulpangatan och Hyacintgatan, så de kan producera el/värme. Enligt Malmö stad kan en gran omvandlas till el som räcker till att köra fyra maskiner tvätt.