FosiedalsNytt Nr 4 2013

Fosiedalsnytt

FosiedalsNytt Nr 4 -2013

 

 

 

Innehåll

Ordföranden har ordet – Vad händer i föreningen?
Resultat av Enkäten om intresset för att bruka en odlingslott
Styrelsen påminner och informerar …
Information från Fritids- och trivselgruppen
Fixartjänsten – Fixar-Benny
Angående en ”enkät” om underhållsarbete och avgifter m.m.
Avtalet med Hyllie Folkets Hus om hyra av stora festsalen
Information från Skorstensteamet
Höststormar
Första spadtaget för nya Holmastan

Hela FosiedalsNytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 4 2013

Fosiedalsnytt Nr 4 2012

 

Fosiedalsnytt 4

 

FosiedalsNytt Nr 4 2012

 

 

 

 
Information från styrelsen
– Verksamhetsåret som gick och det som just startat
Skötsel av rabatterna
Information från Fritids- och trivselgruppen
Supersnabbt bredband
Styrelsens information om Budget 2012/2013
Presentation av Holmastan
Styrelsen påminner…
Miljögruppens arbete
Kallelse till extrastämma

Hela Fosiedalsnytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 4 2012