Varför ska jag sortera?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera kan vi skydda oss och spara en massa resurser.

 


Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.

Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Skräp som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Det mesta tar också väldigt lång tid att bryta ner, några exempel:

  • Glas – 1 miljon år
  • Plast – 450 år (då återstår ändå skadliga mikrobitar av plast)
  • Aluminimum – 200-500 år
  • Plastbestruket papper – 5 år
  • Fimpar – 1-5 år
  • Papper – 6 månader

Läs mer om

farliga ämnen i soporna
hur återvinning sparar energi och naturresurser
avfallstrappan och Sveriges miljömål
lagens krav på sopsortering

Källa:http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/varfoer-ska-jag-sortera/