Obligatorisk ventilationskontroll

Nu har det blivit dags att se över ventilationen i alla Låghus och Tulpangatan 8. Nedan finner Ni ett schema över datumen som gäller för lägenheter. Dessutom kommer information att delas ut till samtliga berörda via brevlåda i början på nästa vecka. Om ni inte kan vara hemma denna dag, kan ni lämna nycklar i expeditionen, Tulpangatan 6 (med namnbricka för vilken lgh det gäller) så återlämnas nycklar i ert brevinkast på dörren när kontrollen är utförd.

Viktigt att tänka på när ett OVK utförs är att det skall vara ”fritt” närmast ventilationsdonet i toaletterna och köket ovan spisen, med andra ord OVK personalen behöver kunna utföra mätningar utan hinder.

Rensning kl: 8:00-15:00
Injustering kl: 13:00-17:00

[table id=6 /]

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. 
Wikipedia

DR1 och TV2

Danska Senaste tiden har lokaltidningarna haft artiklar om att bl.a. danska TV2 ska kodas och inte kunna distribueras i Sverige.

 

Därför vill jag informera om följande svar från vår chef Produktledning TV:


Ingen påverkan kommer ske på de kanaler som Com Hem distribuerar

* De båda danska kanalerna DR1 och TV2 kommer fortsätta att finnas i Com Hems analoga Grundutbud även efter den 1/1 2012!