Hur upplever du din lägenhet?

 

Klicka för att läsa hela bladet!

 

Två studenter från Malmö Högskola som skriver ett examensarbete i arkitektur och stadsbyggnad är intresserade av miljonprogrammets bostäder byggda mellan åren 1966-1975.

De är intresserade av att träffa personer/familjer med olika kulturella och etniska bakgrunder för samtal om boende i personens/familjens hem.

Är du intresserad av att ställa upp för ett samtal?

– Samtalet tar ca 40 minuter.
– Du är helt anonym i studien.
– En trevlig pratstund där du får möjlighet att dela med dig om dina tankar om ditt boende.

Läs hela bladet här!