NU startar arbetet med att bygga Holma Torg

MKB Fastighets AB
En smygtitt in i framtiden.

Under nästa år planeras byggstart för tre punkthus på Snödroppsgatan i Holma. Fastigheterna kommer att placeras så att de bildar ett torg som ska bli en naturlig mötesplats för alla er som bor på Holma idag och de som passerar igenom området kanske på väg till äventyrslekplatsen, kommande badet eller Hyllie station.

 

Vid blivande byggplatsen har vi satt ut en tavla där vi löpande kommer sätta upp information om byggnationen så att ni kan veta i förväg vad som kommer att hända på platsen.

Första steget i arbetet tar vi nu under november då byggnaden som         Holma Livs är verksamma i idag rivs. Holma Livs kommer under byggtiden flytta till lokaler på Snödroppsgatan 54.  Vi hoppas ni har överseende med eventuella ljudstörningar under rivningsarbetet.

Nästa steg blir att flytta ledningar i marken för att möjliggöra byggnationen. Detta arbete kommer inte påbörja förrän under nästa år.

Läs mer på Riksbyggen.se/Guldspiran