FosiedalsNytt Nr 4 2013

Fosiedalsnytt

FosiedalsNytt Nr 4 -2013

 

 

 

Innehåll

Ordföranden har ordet – Vad händer i föreningen?
Resultat av Enkäten om intresset för att bruka en odlingslott
Styrelsen påminner och informerar …
Information från Fritids- och trivselgruppen
Fixartjänsten – Fixar-Benny
Angående en ”enkät” om underhållsarbete och avgifter m.m.
Avtalet med Hyllie Folkets Hus om hyra av stora festsalen
Information från Skorstensteamet
Höststormar
Första spadtaget för nya Holmastan

Hela FosiedalsNytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 4 2013

Bostadsministern på besök

Idag fick Malmöhus 24 besök av bostadsministern Stefan Attefall under en kort stund och färden gick med den gamla sortens fortskaffningsmedel. Föreningens ordförande informerade om föreningen och våra framtidsplaner som han lyssnade intresserat på.
Vi passade på att framföra ett önskemål om rotbidrag för bostadsrättsföreningar dock utan att få några löften om sådant.

20120924-190035.jpg