Strömavbrott

power outageKortare strömavbrott kommer att inträffa under en förmiddag 0800-1100 eller en eftermiddag 1300-1600  under perioden 150306 till 150320.

Information om vilken trappa och vilken dag kommer att finnas i informationstavlorna.