För kallt eller för varmt?

Snabbt väderomslag och övergång mellan årstider kan vara orsaken! Vid snabba väderomslag hinner inte värmesystemet ställa om i samma takt som vädret. Speciellt vanligt vid övergångar mellan årstiderna. Resultatet kan bli att du fryser eller att du tycker det är för varmt. Ha ett par dagars tålamod tills systemet korrigerat sig.

 • Mät inomhustemperaturen på rätt sätt
  Använd en bra termometer och lägg den helst mitt i rummet en meter upp. Lägg den inte i ett fönster, det ger ett missvisande resultat.
 • Ha inte möbler framför elementen
  Möbler framför elementen gör att värmen inte kan sprida sig i resten av rummet. Luft som värms av element ska också kunna stiga uppåt och häva eventuellt kallras från fönster.  Kallras är vanligast vid äldre eller höga fönster.
 • Se till att gardiner inte täcker termostaten
  Om gardiner eller annat täcker över termostaten kan den inte känna av rummets temperatur på rätt sätt. Termostaten kan till exempel tro att rummet är varmt och i sin tur sänka värmen.
 • Är elementen kalla?
  Termostatventilen kan ha fastnat i stängt läge. Skruva upp/ner vredet ett par gånger så lossnar oftast ventilen. Tänk på att om ni har tillräcklig temperatur i rummen kan elementen kännas kalla. Om temperaturen sjunker blir de varma igen.
 • Vädra i fem minuter
  Vädra kort och effektivt, öppna upp fönstren
  så mycket det går i cirka fem minuter. En
  liten glipa hela dagen ger inte mycket
  vädring men kyler ner rummet
  om det är kallt ute.