Policy 6 Bestämmelser för renoveringar/ombyggnader i lägenhet

Bestämmelser för renoveringar/ombyggnader i lägenhet

Följande regler gäller för alla renoveringar och ombyggnader i lägenheter enligt bestämmelserna i
§ 36, Ändring av lägenhet, i Stadgar för Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24. Dessa regler måste alltid iakttas av medlemmen, oavsett om man anlitar entreprenör eller inte. Det är alltid medlemmen som har ansvaret vid all ombyggnad eller renovering av en lägenhet. Förändringar i lägenheten ska alltid utföras på fackmannamässigt sätt.

 

Lämna ett svar