Policy 7 Vem svarar för underhåll/reparationer

Som komplettering till bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen fastställt följande beskrivning av hur vi tillämpar bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Föreningen har sedan länge svarat för mer underhåll än vad som krävs i stadgarna. Styrelsen har 2015-03-25 beslutat att föreningen – utöver lagens och stadgans krav – svarar för arbeten/reservdelar enligt nedan. Dessa regler gäller från 2015-05-01. Tidigare tillämpningsregler upphör att gälla från samma datum.

 

Lämna ett svar