ÖSTERLEN

Trivselgruppen har fått in förfrågningar och önskemål om, att försöka ordna en resa till Österlen någon gång i mitten/slutet av september. Förslag på studieobjekt är Vineriet ochAutoseum i Simrishamn

För att få ett litet grepp om, hur många medlemmar i vår förening som känner för att göra en sådan bussutflykt, så önskar Trivselgruppen få in följande uppgifter som kan lämnas i Expeditionens brevlåda; Tulpangatan 6, senast den 20 augusti 2018 (denna intresseanmälan är inte bindande). Ni kan också skicka e-post till oss på följande adress: tipsa@fosiedal.se 


Skriv namn och lägenhetsnummer.
Antal personer som önskar deltaga.

Besked om resan vad gäller priser, avresedatum kommer att lämnas så fort vi har fått in anmälan från medlemmar och ser, att det verkligen finns tillräckligt många som är intresserade av denna typ av utflykt.

 

Trivselgruppen önskar alla en fortsatt TREVLIG SOMMAR!!

 Inger Balice

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – även på egen tomt

 

Total grill och eldningsförbud.

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne von den 23 July / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä. /
دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا /

ممنوعیت گریل کردن و آتش افروختن از روز ۲۳ جولای در استان اسکونه

Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser. Inga dispenser medges.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida på följande länk:
Total grill- och eldningsförbud