FosiedalsNytt Nr 3 2017

 

Innehåll
Ordföranden har ordet 2
Nya Fixartjänsten 3
Trivselgruppen 10
Vår nya solenergi (redaktionen) 10
Föreningens jourverksamhet 10
Bornholmsresan 11
Nya julbelysningen 12

 

 

Hösttankar 2017 – Sol, Vind och Vatten

Verksamhetsåret 2017 – 2018 har precis startat. Det blev en inledning med solceller på Tulpangatan 8 och det kommer att bli en spännande framtid, som nu har haft premiär i vår förening.

Vi kommer att spara mycket pengar genom att vi nu kan producera egen elektricitet till föreningen och till medlemmarna. Den ekonomiska vinsten ligger visserligen några år fram i tiden. Men det är ändå en kort tid jämfört med solcellernas livsålder på minst 40 år.

När allt är klart för samtliga hus, behöver vi inte köpa el från EON eller Luleå energi, samtidigt som vi slipper elskatt och alla konstiga tillägg. Det är bara när det är ”solfritt” på natten, som föreningen behöver handla dyr energi.

Tulpangatan 8 förbrukar cirka 80 000 kWh/år (kilowattimmar per år) och solcellerna på taket kan leverera 72 000 kWh/år.

Då varje kWh (med skatter och andra tillägg) kostar en bra bit över 1 kr, samt att EON starkt markerat att man måste höja priserna radikalt, så är det mycket pengar att spara. Om alla hus hade solceller skulle det innebära att det blir en STOR bespar­ing för varje medlem, som då slipper betala för större delen av sin elförbrukning.

Miljövinsterna kan inte mätas i pengar utan som livskvalité och hållbarhet. Miljövär­det ökar för våra fastigheter och bostadsrätter och vi ger ett bra bidrag till klimatet och den globala miljön.

En invigning av solcellerna planeras inom kort. Då kan alla se vad våra solceller producerar. En display kommer snart att placeras vid entrén till Tulpangatan 8.

Styrelsen uttrycker stort tack och största beröm till entreprenören Daniel Ohlin, Bredbandskompetens AB, som har installerat solcellsanläggningen. Daniel Ohlin och hans medarbetare har helt enkelt gjort ett fantastiskt jobb av högsta kvalitet.

 

Läs hela FosiedalsNytt genom att klicka här!