FosiedalsNytt Nr. 2 – 2018


Ordföranden har ordet
Valberedningen har ordet
Malmöhus 24 i solcellsåldern
Frågetävling om miljö och sortering
Canasta
GDPR
Trivselgruppen
Jouren
Sommarfest – Föreningens dag
Trivselgruppen – resa till Tyskland
Skön sommar!

 

Hämta hem hela Fosiedalsnytt nr. 2 i PDF genom att klicka här.