På grund av ökad smittspridning och skärpta bestämmelser så har föreningen beslutat senarelägga OVK till senare tillfälle i år.

Ventilationsrensning, injustering av luftflöden och OVK

Vi startar året med att rensa ventilationskanaler, vi kommer se till att alla lägenheter har rätt mängd luft samt utföra en besiktning som är obligatorisk enligt plan- och bygglagstiftningen.

OBS!

För att underlätta arbetet ber vi er plocka undan där frånluftsventiler finns ex, i kök och badrum.
Nyckel kan lämnas in till fastighetsskötare om ni inte kan vara hemma på den aviserade tiden. Nyckel ska lämnas i kuvert med adress och lägenhetsnummer.
Vid frågor, vänligen ring Skorstensfejarmästare Lundquist AB på tel. 0410-44 000. Kontorstid helgfri vardag kl: 08:00-17:00, lunch 12:00-13:00.

Nedan i tabellen kan ni leta efter er lägenhetsnummer för att kontrollera vilken tid som gäller just för er.
 • 97Tulpang 252021-01-18 08:00
  98Tulpang 252021-01-18 08:00
  99Tulpang 252021-01-18 08:00
  100Tulpang 252021-01-18 08:00
  101Tulpang 252021-01-18 08:00
  102Tulpang 252021-01-18 08:00
  103Tulpang 232021-01-18 08:00
  104Tulpang 232021-01-18 08:00
  105Tulpang 232021-01-18 08:00
  223Hyacintg 192021-01-18 08:00
  224Hyacintg 192021-01-18 08:00
  225Hyacintg 192021-01-18 08:00
  226Hyacintg 192021-01-18 08:00
  227Hyacintg 192021-01-18 08:00
  228Hyacintg 192021-01-18 08:00
  229Hyacintg 172021-01-18 08:00
  230Hyacintg 172021-01-18 08:00
  231Hyacintg 172021-01-18 08:00
  106Tulpang 232021-01-19 08:00
  107Tulpang 232021-01-19 08:00
  108Tulpang 232021-01-19 08:00
  109Tulpang 212021-01-19 08:00
  110Tulpang 212021-01-19 08:00
  111Tulpang 212021-01-19 08:00
  112Tulpang 212021-01-19 08:00
  113Tulpang 212021-01-19 08:00
  114Tulpang 212021-01-19 08:00
  232Hyacintg 172021-01-19 08:00
  233Hyacintg 172021-01-19 08:00
  234Hyacintg 172021-01-19 08:00
  235Hyacintg 152021-01-19 08:00
  236Hyacintg 152021-01-19 08:00
  237Hyacintg 152021-01-19 08:00
  238Hyacintg 152021-01-19 08:00
  239Hyacintg 152021-01-19 08:00
  240Hyacintg 152021-01-19 08:00
  73Tulpang 82021-01-20 08:00
  74Tulpang 82021-01-20 08:00
  75Tulpang 82021-01-20 08:00
  76Tulpang 82021-01-20 08:00
  77Tulpang 82021-01-20 08:00
  78Tulpang 82021-01-20 08:00
  79Tulpang 82021-01-20 08:00
  80Tulpang 82021-01-20 08:00
  81Tulpang 82021-01-20 08:00
  82Tulpang 82021-01-20 08:00
  83Tulpang 82021-01-20 08:00
  84Tulpang 82021-01-20 08:00
  115Tulpang 72021-01-20 08:00
  116Tulpang 72021-01-20 08:00
  117Tulpang 72021-01-20 08:00
  118Tulpang 72021-01-20 08:00
  119Tulpang 72021-01-20 08:00
  120Tulpang 72021-01-20 08:00
  121Tulpang 52021-01-20 08:00
  122Tulpang 52021-01-20 08:00
  123Tulpang 52021-01-20 08:00
  85Tulpang 82021-01-21 08:00
  86Tulpang 82021-01-21 08:00
  87Tulpang 82021-01-21 08:00
  88Tulpang 82021-01-21 08:00
  89Tulpang 82021-01-21 08:00
  90Tulpang 82021-01-21 08:00
  91Tulpang 82021-01-21 08:00
  92Tulpang 82021-01-21 08:00
  93Tulpang 82021-01-21 08:00
  94Tulpang 82021-01-21 08:00
  95Tulpang 82021-01-21 08:00
  96Tulpang 82021-01-21 08:00
  124Tulpang 52021-01-21 08:00
  125Tulpang 52021-01-21 08:00
  126Tulpang 52021-01-21 08:00
  127Tulpang 32021-01-21 08:00
  128Tulpang 32021-01-21 08:00
  129Tulpang 32021-01-21 08:00
  130Tulpang 32021-01-21 08:00
  131Tulpang 32021-01-21 08:00
  132Tulpang 32021-01-21 08:00
  133Tulpang 132021-01-22 08:00
  134Tulpang 132021-01-22 08:00
  135Tulpang 132021-01-22 08:00
  136Tulpang 132021-01-22 08:00
  137Tulpang 132021-01-22 08:00
  138Tulpang 132021-01-22 08:00
  139Tulpang 112021-01-22 08:00
  140Tulpang 112021-01-22 08:00
  141Tulpang 112021-01-22 08:00
  259Hyacintg 472021-01-22 08:00
  260Hyacintg 472021-01-22 08:00
  261Hyacintg 472021-01-22 08:00
  262Hyacintg 472021-01-22 08:00
  263Hyacintg 472021-01-22 08:00
  264Hyacintg 472021-01-22 08:00
  265Hyacintg 452021-01-22 08:00
  266Hyacintg 452021-01-22 08:00
  267Hyacintg 452021-01-22 08:00
  142Tulpang 112021-01-25 08:00
  143Tulpang 112021-01-25 08:00
  144Tulpang 112021-01-25 08:00
  145Tulpang 92021-01-25 08:00
  146Tulpang 92021-01-25 08:00
  147Tulpang 92021-01-25 08:00
  148Tulpang 92021-01-25 08:00
  149Tulpang 92021-01-25 08:00
  150Tulpang 92021-01-25 08:00
  268Hyacintg 452021-01-25 08:00
  269Hyacintg 452021-01-25 08:00
  270Hyacintg 452021-01-25 08:00
  271Hyacintg 432021-01-25 08:00
  272Hyacintg 432021-01-25 08:00
  273Hyacintg 432021-01-25 08:00
  274Hyacintg 432021-01-25 08:00
  275Hyacintg 432021-01-25 08:00
  276Hyacintg 432021-01-25 08:00
  151Tulpang 192021-01-26 08:00
  152Tulpang 192021-01-26 08:00
  153Tulpang 192021-01-26 08:00
  154Tulpang 192021-01-26 08:00
  155Tulpang 192021-01-26 08:00
  156Tulpang 192021-01-26 08:00
  157Tulpang 172021-01-26 08:00
  158Tulpang 172021-01-26 08:00
  159Tulpang 172021-01-26 08:00
  169Tulpang 162021-01-26 08:00
  170Tulpang 162021-01-26 08:00
  171Tulpang 162021-01-26 08:00
  172Tulpang 162021-01-26 08:00
  173Tulpang 162021-01-26 08:00
  174Tulpang 162021-01-26 08:00
  175Tulpang 142021-01-26 08:00
  176Tulpang 142021-01-26 08:00
  177Tulpang 142021-01-26 08:00
  160Tulpang 172021-01-27 08:00
  161Tulpang 172021-01-27 08:00
  162Tulpang 172021-01-27 08:00
  163Tulpang 152021-01-27 08:00
  164Tulpang 152021-01-27 08:00
  165Tulpang 152021-01-27 08:00
  166Tulpang 152021-01-27 08:00
  167Tulpang 152021-01-27 08:00
  168Tulpang 152021-01-27 08:00
  178Tulpang 142021-01-27 08:00
  179Tulpang 142021-01-27 08:00
  180Tulpang 142021-01-27 08:00
  181Tulpang 122021-01-27 08:00
  182Tulpang 122021-01-27 08:00
  183Tulpang 122021-01-27 08:00
  184Tulpang 122021-01-27 08:00
  185Tulpang 122021-01-27 08:00
  186Tulpang 122021-01-27 08:00
  187Tulpang 182021-01-28 08:00
  188Tulpang 182021-01-28 08:00
  189Tulpang 182021-01-28 08:00
  190Tulpang 182021-01-28 08:00
  191Tulpang 182021-01-28 08:00
  192Tulpang 182021-01-28 08:00
  193Tulpang 202021-01-28 08:00
  194Tulpang 202021-01-28 08:00
  195Tulpang 202021-01-28 08:00
  241Hyacintg 252021-01-28 08:00
  242Hyacintg 252021-01-28 08:00
  243Hyacintg 252021-01-28 08:00
  244Hyacintg 252021-01-28 08:00
  245Hyacintg 252021-01-28 08:00
  246Hyacintg 252021-01-28 08:00
  247Hyacintg 232021-01-28 08:00
  248Hyacintg 232021-01-28 08:00
  249Hyacintg 232021-01-28 08:00
  196Tulpang 202021-01-29 08:00
  197Tulpang 202021-01-29 08:00
  198Tulpang 202021-01-29 08:00
  199Tulpang 222021-01-29 08:00
  200Tulpang 222021-01-29 08:00
  201Tulpang 222021-01-29 08:00
  202Tulpang 222021-01-29 08:00
  203Tulpang 222021-01-29 08:00
  204Tulpang 222021-01-29 08:00
  250Hyacintg 232021-01-29 08:00
  251Hyacintg 232021-01-29 08:00
  252Hyacintg 232021-01-29 08:00
  253Hyacintg 212021-01-29 08:00
  254Hyacintg 212021-01-29 08:00
  255Hyacintg 212021-01-29 08:00
  256Hyacintg 212021-01-29 08:00
  257Hyacintg 212021-01-29 08:00
  258Hyacintg 212021-01-29 08:00

Obligatorisk ventilationskontroll

På grund av rådande situation ställs OVK besiktningen in tills vidare.

Nu har det blivit dags att se över ventilationen i alla Låghus och Tulpangatan 8. Nedan finner Ni ett schema över datumen som gäller för lägenheter. Dessutom kommer information att delas ut till samtliga berörda via brevlåda i början på nästa vecka. Om ni inte kan vara hemma denna dag, kan ni lämna nycklar i expeditionen, Tulpangatan 6 (med namnbricka för vilken lgh det gäller) så återlämnas nycklar i ert brevinkast på dörren när kontrollen är utförd.

Viktigt att tänka på när ett OVK utförs är att det skall vara ”fritt” närmast ventilationsdonet i toaletterna och köket ovan spisen, med andra ord OVK personalen behöver kunna utföra mätningar utan hinder.

·  11 Mars: Tulpangatan 8
·  12 mars (2 besiktningsmän) Tulpangatan 3-7 (18 lgh),
Tulpangatan 9-13 (18 lgh), Tulpangatan 15-19 (18 lgh),
Tulpangatan 21-25 (18 lgh)
·  17 mars: Tulpangatan 12-16 (18 lgh)
·  18 mars: Tulpangatan 18-22 (18 lgh)
·  19 mars (2 besiktningsmän): Hyacintgatan 9-13 (18 lgh), Hyacintgatan 15-19 (18 lgh), Hyacintgatan 21-25 (18 lgh), Hyacintgatan 43-47 (18 lgh)

Firman som utför OVK heter JRLuftkontroll och de kommer att bära ID06 brickor.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. 
Wikipedia