Fosiedalsnytt 2 2011

Fosiedalsnytt 2

Fosiedalsnytt Nr 2 2011

Information från styrelsen

Samtliga 540 lägenheter har nu anslutits till Gemensam el. Övergångarna skedde i maj och juni. Du kommer att få faktura från e-on (och eventuellt annan el-leverantör) för el-förbrukningen t.o.m. dagen för övergången. Därefter betalas el-förbrukningen tillsammans med de vanliga månadsavgifterna för lägenheten. Den första betalningen med det nya systemet kommer på avgiftsavin som  skickas ut i början av september. Den första avgiften för din
el-förbrukning ska alltså betalas senast den 30 september.

I tabellen nedan kan du se hur avgifterna för din el-förbrukning ska betalas när systemet har kommit igång. Styrelsen kommer med mer information om Gemensam el efter sommaren. Det gäller bland annat rutiner för avflyttning.

Hela Fosiedalsnytt hittar du som en PDF fil Fosiedals Nytt nr 2 2011

Styrelsen på okulär besiktning

Styrelsen gjorde idag en okulär besiktning av vårt område, och
inga större brister hittades. Man konstaterade också att en del förnyelse behövs när det gäller vissa lekplatser samt grönområden vid Tulpangatan 8. Sedan kan nämnas att en del av våra träd har blivit angripna av en ”svamp liknande” sjukdom. Detta kommer att undersökas närmare. Sist vill jag tacka alla som sköter om de vackra rabatterna ifrån oss alla på Riksbyggen Malmöhus 24 styrelsen.

20110615-213500.jpg

20110615-213516.jpg

Du gamla du fria…

Du gamla du fria...

Grattis på Nationaldagen!

Visst har vi en vacker flagga, liksom en vacker folkmelodi från Västmanland av Richard Dybeck från 1884.

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

3
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Kiviks äpplemarknad

Kiviks äpplemarknad

Kan bekräfta att nästa bussutfärd skall till Kiviks äpplemarknad. Detta kommer att ske den 24 september 2011, så boka in er för en spännande färd till äppelriket.

Mer information kommer senare…