INFO GÄLLANDE FAKTURA FRÅN NETATONCE

 

Netatonce

Har du fått ut en felaktig faktura?
På grund av ett fel i Postens tjänst eBrev har det tyvärr gått iväg ett antal feltryckta fakturor med Posten hem till våra kunder.
Fakturan är delvis rätt – den övre delen är felaktig medan informationen som är på betalningstalongen längst ner är korrekt.

 

Du kan betala in med informationen på talongen, skriver NetatOnce på sin hemsida.

Sista betaldag är 1 oktober 2012.

Korrekt faktura kommer med posten inom ett par dagar.

Bild på felaktig faktura