FosiedalsNytt Nr 1 2013

Fosiedalsnytt 1

 

 

FosiedalsNytt Nr 1 2013

 

 

 
Information från styrelsen – Våren 2013 Sidan 2
Skötsel av rabatterna Sidan 4
Avtalet med Hyllie Folkets Hus om hyra av stora festsal Sidan 4
Information från Fritids- och trivselgruppen Sidan 5
Förvaltaren har ordet … Sidan 6
… och nya förvaltaren Sidan 6
Styrelsen tackar Mikael Svensson Sidan 7
Information om föreningens stämman 2013 Sidan 7
Viktig information från styrelsen Sidan 7
Sortering av matavfall Sidan 9
Sommarbilder

Hela FosiedalsNytt hittar du som en PDF fil FosiedalsNytt nr 1 2013