MOBILÄRKURS

Den mobilärakursen kommer att hållas i styrelserummet på Hyacintgatan 31 och är i två delmoment.
Den första delen av kursen startar
4/5-11 klockan 17.00-19.30
och den andra delen
5/5-11 klockan 13.00-15.30    

Kursen är i tre omgångar.

 
Anmälan görs till:
Anna Adolfsson
Tlf. 040-35 24 27
E-post: anna.adolfsson@abf.se