FosiedalsNytt Nr. 1 2016

 

 

fosiedalsnytt_mallInnehåll

Ordföranden har ordet 2
Fritids- och trivselgruppen 6
Medlemsinitiativ – Minska din stress! 7
Vinterfesten Holma Fosiedal … 8
… och sommarfesten den 28 maj 8
Caféet lockar fler och fler 8
Styrelsen informerar 9
Hemsidan och Policydokument 9
Hyllie Folkets Hus 10
Bibliotek! Samarbete med Folkets Hus 10

 

Laddra ner hela FosiedalsNytt Nr 1 -2016 i PDF