Tidplan för sedel-och myntutbytet

 

Introducerades 1 oktober 2015: 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar.
Introduceras 3 oktober 2016: 100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor.
Ogiltiga efter den 30 juni 2016: 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar.
Ogiltiga efter den 30 juni 2017: 100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor.

tidplan riksbanken 21.31.10

Källa: Riksbanken.se