Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne- Fritt fram att grilla med försiktighet

Igår klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu upp till varje kommun att avgöra om det är tillåtet att elda eller inte.

– Vi har inte längre samma höga brandrisknivåer som tidigare i somras och därför finns inte anledning att behålla ett generellt eldningsförbud. Nu går vi in i ett normalläge där varje kommun fattar beslut om eventuella eldningsförbud. Risknivåerna varierar lokalt och det är viktigt att följa beslutet i den kommun man bor i eller besöker, säger länsöverdirektör Ola Melin.

 

Malmöhus 24 vill uppmana till fortsatt försiktighet vid grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Använd föreningens egna grillar istället för engångsgrillar som kan lätt orsaka bränder. 
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material. 
  • Ta med en hink med vatten, släck ALLTID grillen efter att ni har grillat färdigt.
  • Var försiktiga och observanta.
  • Lämna ALDRIG grillen utan översyn av vuxen person.