Planerat Servicearbete / Scheduled maintenance – Malmö M8134213

Underleverantör i området kommer att utföra ett servicearbete som påverkar internet.

[2258968] Fast City Net BRF, 10.000 Mbit/s, Tulpangatan 8, Malmö

Detta kan komma att innebära nedtid för era boende under följande perioden:
Start: 2020-05-25 00:01
Stop: 2020-05-25 06:00
Beräknad nedtid: 6 timmar