Viktig information till dig som redan har en tagg till elcykel

Har du redan en tagg till elcykel är det viktigt att du kommer till expeditionen på tisdag mellan kl 17.30-19.00 för att uppdatera din elcykeltagg, se informationsblad nedan.

Kan du inte komma ner till expeditionen? Inga problem, du kan även fylla i kvitteringsblanketten som medföljt detta informationsblad och lägga blanketten i brevinkastet på expeditionen på Tulpangatan 6.

Varmt välkomna!

/Styrelsen