VIKTIG information till alla medlemmar!

Riksbyggen har skickat ett vykort till samtliga medlemmar om att ett företag använder Riksbyggens logotyp olovligen. Vykortet hittar ni som bilaga nedan:

Det är viktigt att inte släppa in obehöriga i våra korridorer OCH vara försiktig när företag tar kontakt med er telefonledes eller ringer på via porten, om inte Styrelsen givit ut information innan.

Hjälp varandra att sprida informationen och ser ni nått misstänksamt anmäl detta direkt!

Väl mött!

/Styrelsen