Stadsbyggnadskontoret informerar om en ny mötestid för presentation av planförslaget som berör vår förening!

Mötestid: ONSDAG den 9 MARS 2022 kl 17

Mötesplats: Holmaskolans matsal, Hyacintgatan 49

Synpunkter ska lämnas skriftligen med namn och postadress till;

Malmö Stadsbyggnadskontor

205 80 Malmö

eller

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Informera gärna Styrelsen om dina synpunkter. Ju fler vi är, ju starkare röst har vi! Detta påverkar alla medlemmar i vår förening och det är viktigt att alla är delaktiga i vad som händer runtomkring oss.

Mer information hittar ni HÄR;

/Styrelsen