Malmöhus 24 vidarebefordrar information gällande hjälpinsats!

Vi är alla skakade över vad som sker i världen och kriget i Ukraina, därför vill föreningen förmedla vidare information om insatser för att hjälpa de behövande, se information nedan:

Väl mött!

/Styrelsen