Begäran om förlängd samrådstid för detaljplan

Tack till alla medlemmar som tog sig tid att delta på samrådsmötet igår. Viktiga frågor och synpunkter kom fram.

Styrelsen har igår kväll skickat in en begäran om förlängd samrådstid till Stadsbyggnadskontoret som ni han läsa genom att klicka på länken nedan:

Vi fortsätter vår kamp om att det skall bli så bra för er medlemmar som möjligt och för vår förening

Väl mött!

/Styrelsen