Synpunkter om planförslaget i Holma från Stadsbyggnadskontoret är nu sammanställt och klart samt inskickat – ETT STORT TACK TILL ALLA ENGAGERADE MEDLEMMAR

Medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 har samlats till stadsbyggnadskontorets samrådsmötet den 9 mars och därefter även samlats i olika möten angående stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för
fastigheterna Hyllie 165:61 m.fl. i Holma i Malmö. Medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 har på olika sätt uttryckt en mängd synpunkter om planförslaget. Förslagen från medlemmarna har
sammanställts i detta dokument.

Här kan ni läsa remissvaret till Stadsbyggnadskontoret som styrelsen sammanställt:

Ett stort och varmt tack till samtliga engagerade medlemmar som delgivit sina synpunkter, muntligt och skriftligt!

Visa källbilden

/Styrelsen